ernström
och cellmark.

CellMark är Sveriges ledande handelshus inom internationell handel och affärsutveckling för den globala industri. Företaget erbjuder tjänster inom försäljning & marknadsföring, finans, logistik och innovativ affärsutveckling. Med ett nätverk av 70 kontor i +30 länder knyter CellMark samman entreprenörer i ett brett spektrum av branscher inklusive kemikalier, massa, papper, förpackningar, återvinning och energi. Ernström har varit en aktiv delägare i bolaget sedan 2017. Bolaget är privatägt.

ernström
och ernströmgruppen.

Ernströmgruppen är en nordisk företagsgrupp med bas i teknikhandel och lättare industri. Bolaget värnar om decentraliserad utveckling av företag och drivs helt utan någon exitagenda. Ernströmgruppens fokus är att utveckla och förvärva välskötta företag  med ett ägarperspektiv som sträcker sig över generationer. Ernströmgruppen består av över 30 dotterbolag som tillsammans har cirka 1 000 anställda. Ernströmgruppen har varit en viktig del av Ernström & C:o sedan 70-talet, och är helägt dotterbolag till Ernström & C:o.

ernström
och ls technologies.

LS Technologies är ett bolag verksamt inom marina- och tunga fordonsvinschar. Bolagets affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischaktörer med teknikdrivna hanteringssystem. Bolaget består idag av tre teknikbolag: Lidan Marine, Sepson och Patterson. Ernström har varit aktiv delägare i bolaget sedan 2017. Bolaget är privatägt.

ernström
och nederman.

Nederman är ett världsledande miljöteknikbolag inom industriell luftrening och återvinningslösningar för industrin. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Nederman har cirka 2 100 anställda, tillverkning i 13 länder och försäljning till 60 länder. Ernström har varit delägare i Nederman sedan 2007. Nederman är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan.