ernström
och cellmark.

CellMark är Sveriges ledande handelshus inom internationell handel och affärsutveckling för den globala industri. Företaget erbjuder tjänster inom försäljning & marknadsföring, finans, logistik och innovativ affärsutveckling. Med ett nätverk av 70 kontor i +30 länder knyter CellMark samman entreprenörer i ett brett spektrum av branscher inklusive kemikalier, metaller, massa, papper, förpackningar, återvinning och energi. Ernström har varit en aktiv delägare i bolaget sedan 2017. Bolaget är privatägt.

ernström
och christian berner.

Christian Berner Tech Trade är ett teknikhandelsbolag inom miljötekniska lösningar för bland annat tekniska plaster, vibrationsteknik, vätsketeknik, pumpar och filterteknik. Bolagets två affärsområden Materialteknik och Process & Miljö tillhandahåller tusentals produkter. Ernström har varit delägare i Christian Berner sedan börsnoteringen 2014. Christian Berner Tech Trade är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

ernström
och ernströmgruppen.

Ernströmgruppen är en nordisk företagsgrupp med bas i teknikhandel och lättare industri. Bolaget värnar om decentraliserad utveckling av företag och drivs helt utan någon exitagenda. Ernströmgruppens fokus är att utveckla och förvärva välskötta företag  med ett ägarperspektiv som sträcker sig över generationer. Ernströmgruppen består av 31 bolag som tillsammans har cirka 1 000 anställda. Ernströmgruppen har varit en viktig del av Ernström & C:o sedan 70-talet, och är helägt dotterbolag till Ernström & C:o.

ernström
och ls technologies.

LS Technologies är ett bolag verksamt inom marina- och tunga fordonsvinschar. Bolagets affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischaktörer med teknikdrivna hanteringssystem. Bolaget består idag av tre teknikbolag: Lidan Marine, Sepson och Patterson. Ernström har varit aktiv delägare i bolaget sedan 2017. Bolaget är privatägt.

ernström
och nederman.

Nederman är ett världsledande miljöteknikbolag inom industriell luftrening och återvinningslösningar för industrin. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning bedrivs genom egna säljbolag och distributörer i över 50 länder. Nederman har cirka 1 800 anställda i cirka 30 länder. Ernström har varit delägare i Nederman sedan 2007. Nederman är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan.

ernström
och v-tab.

V-TAB är Nordens största tryckerikoncern med tryckerier för dagstidningar, tidskrifter & magasin, direktreklam och skyltar. Ernström har varit delägare sedan 2016. V-TAB är privatägt.