Eric Hieltes Stiftelse

Eric Hieltes Stiftelse grundades under 2016 av syskonen Fabian Hielte, Cecilia Hielte Kallenberg och Victor Hielte. Stiftelsen verkar huvudsakligen för att främja och stödja utbildning och lärande samt integration av invandrare i det svenska samhället.
Stiftelsens ändamål ska främjas genom utdelning av stipendium och bidrag, men även genom opinionsbildning och på liknande sätt i syfte att förändra attityder.

Stiftelsen beslutade under 2019 att bland annat anslå bidrag till följande organisationer/ändamål: Lärargalan, Faktum, Suicide Zero, Teskedsordern och Star for life.
Anslag ges inte till privatpersoner.
För ansökningar och övriga frågor, vänligen kontakta stiftelsens ordförande Emma Olnäs Fors på emo@msa.se.

Ernströmgruppens, Ulla och Gerhard Hobohms Stiftelse

Stiftelsen grundades 2004 av Ernströmgruppen samt Ulla och Gerhard Hobohm.

Verksamhetens huvudsakliga inriktning är att främja vetenskaplig forskning samt att ge ekonomiskt stöd till hjälporganisationer. Hjälporganisationerna skall arbeta med antingen vård och uppfostran av barn, undervisning och utbildning eller hjälpverksamhet bland behövande. Hjälporganisationerna har ofta förankring i Västsverige.

Stiftelsen beslutade under 2019 att bland annat anslå bidrag till följande organisationer/ändamål: Svenska livräddningssällskapet, Granbohus Danmark, Blå Kors Norge och Bräcke Diakoni.

Anslag ges inte till privatpersoner.
Beslut om anslag fattas löpande under året, ansökningar skickas till: Ernström & C:o, Östra Hamngatan 19, 411 10 Göteborg.

Gerhard Hobohms Minnesfond

Gerhard Hobohms Minnesfond grundades 1988 i samband med företagets 70 års-jubileum av Ernström & C:o, i samarbete med Chalmers tekniska högskola.

Fondens syfte var att bidra till forskning och utvecklingsarbete inom Högskolans dåvarande sektion för väg -och vattenbyggnad, men då utbildningarna sedan dess har förändrats tolkas ändamålet till att  ”stipendiet avser att stimulera till examensarbeten inom den intressesfär som Ernström & Co verkar inom.”

Ernström & C:o kan med sitt fortsatta engagemang i fonden erbjuda studenter en möjlighet till att skriva sitt examensarbete i nära samarbete med näringslivet.

För mer information se: gerhardhobohm.se